Társadalmilag felelős vállalkozó, közgazdász és kutató

MOLNÁR FERENC PHD

Érdekeltségek

Molnár Ferenc PhD, közgazdász, egyetemi docens, fenntarthatósági szakértő és társadalmilag felelősen vállalkozó üzletember. Az ún.: Prevenciós célú Virtuális Vizualizációra alapozott preventív Építő Programok (PVÉP) modelljének ötletgazdája és jogtulajdonosa. Nevéhez köthető az első Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia (NFFS) létrejötte (2007), továbbá a saját, jogvédett (2009-) módszertani innovációja alapján felépített, mára Kelet-közép Európa legnagyobb, az Európai Bizottság által is díjazott (2015), 2019-ben az ENSz számára fenntarthatósági mintaprojektként bemutatott zöldenergetikai programja, a Virtuális Erőmű Program (VEP), melyet azóta is személyesen irányít, s melynek mintájára elindította az egészségmegőrzési és betegségprevenciós Virtuális EgészségKözpont (VEK) és a hulladékmegelőzést célzó Virtuális Hulladéklerakó (VHP) programokat.

Egy startup inkubátorház, számos zöld és kék vállalkozás, ill. non-profit szervezet, továbbá több innovatív fenntarthatósági startup tulajdonosa, vagy társtulajdonosa.

A Kodolányi János Egyetemmel közös Klímavédelmi és Fenntarthatósági egyetemi KutatóIntézet (KJE – KFKI) társalapítója és főigazgatója (2023-).

Hazánk piacvezető építőipari kereskedő hálózatának, az Új Ház Zrt-nek Igazgatósági tagja (IT) (2023-).

A VEP-re épülően a lakossági EKR piac vezető EMZBI Zrt. vezérigazgatója (2023-).

"Klímavédelemért" állami kitüntetés és miniszteri díj (2023).

,,A kapcsolati hálók komplexitása és minősége határozza meg mind az élő mind a mesterséges szerveződések hosszú távú létét és fenntarthatóságát. Ha kapcsolati hálót fejlesztesz: stabil és fenntartható jövőt építesz."

SZAKMAI HÁTTÉR

Több mint 10 éve kitalált, társadalmi innovációt generáló, unikális modellje, a PVÉP: egy, a fenntartható fejlődést és a társadalmi tőke megőrzését támogató projektcsomag, amely a megelőzést helyezi előtérbe oly módon, hogy digitálisan (virtuálisan) egyre nagyobb, jól vizualizálható csomagba szervezi a résztvevők erőfeszítéseinek eredményeit.

Programjaiban széles körben bemutatják és kiemelten díjazzák a legjobb eredményeket, amiatt, hogy a hasonló szereplők közül minél többen kövessék a legjobb vállalkozási, vagy magatartási mintákat. Ezen mintaprojektek esettanulmánnyá formálásával a fiatalok edukációjára (az óvodás korosztálytól egészen a felsőoktatásig) és szemléletformálását támogató céllal (minden korosztály részére) digitalizált tudás-bázist és tananyagokat fejlesztenek – közben a legjobb ötletek fizikai megvalósulását és minél szélesebb körű elterjesztését közösségi, piaci és kockázati tőke források szerzésével, ill. igény esetén műszaki tervezéssel és beruházás-szervezéssel is támogatják. 

A PVÉP eddig bevezetett projektjei közül a legismertebb a már 10 éve működő Virtuális Erőmű Program (VEP), amelyet az Európai Bizottság is díjazott, és amely mára Kelet-közép Európa legnagyobb zöld energetikai programjává nőtte ki magát, s amelyet 2019-ben Magyarország köztársasági elnöke az ENSZ részére nemzetközi mintaprojektként való globális kiterjesztésre javasolt. 

2019-ben indult el a Virtuális Hulladéklerakó Program (VHP), amely a hulladék keletkezés megelőzését és a körkörös gazdaságot támogatja és a Virtuális Egészség Központ (VEK), amely a betegség-megelőzést és az egészségmegőrzést tűzte ki céljául.

A PVÉP projektek integrált tőkebefektetési zászlóshajójaként Molnár Ferenc 2020-ban 2 tulajdonostárssal együtt megalapította az Első Magyar Virtuális Tőkebefektetési Inkubátorház Showroom-ot (EMVITIS), amellyel a fenntartható fejlődés mellett a koronavírus helyzetből való gyors kilábalást is támogatni kívánják, és 1-2 éves időtávban már a tőzsdei bevezetés is a célok közé tartozik.

2023-ban a Kodolányi János Egyetemmel közösen megalapította a KJE – Klímavédelmi és Fenntarthatósági KutatóIntézetet (KJE – KFKI), melynek főigazgatói pozícióját is elvállalta.

Saját vállalkozásai közül kiemelkedő a PVÉP-es projektek non profit részeit működtető Magyar Innováció és Hatékonyság Nkft. (Mi6), amely a klíma- és energiastratégiai piac egyik kiemelt szereplője is, az egyes projektekhez közösségi és piaci forrás-szerzést és szervezést támogató InNow Tanácsadó Zrt., a kockázati tőkebefektetéseket kihelyező SinguLab Tőkebefektetési Inkubátorház Zrt., és a hatékonyság-növelési és folyamat fejlesztési lehetőség feltárásokat és elemzéseket, továbbá tárgyalás-támogatást végző Negos Tanácsadó Kft, valamint az EKR piacon egyértelmű piacvezetői szerepre törő Első Magyar Zöld Beruházási Integrátor (EMZBI) Zrt.

Üzleti és cégvagyonát 2022-ben több mint 20 M EUR-ra értékelték, amely az EMZBI elindulása estén – a VEP-hez kapcsolt EKR kreditek eladásával – 2023-ra akár 50 M EUR fölé is léphet.

Vízióm

Egészségmegőrzés – betegségprevenció

Az lenne a célunk, hogy programjaink révén erősítsük és hálózatba szervezett módon szélesítsük azt a szemléletváltást kikényszerítő koalíciót és társadalmi bázist, aminek célja hogy a mai, reaktív és drága „betegségügy” helyett a valódi, preventív egészségmegőrzési és betegségmegelőzési tartalmú projektek és aktivitások terjedjenek el, amelyek nem csak jóval kevésbé terhelik meg a társadalombiztosítási kasszát, de érdemben javítanák a magyar lakosság egészségügyi mutatóit és életminőségét. A támogató eszközrendszer fő pillérei: a mozgási, a táplálkozási és a szűrési programok, illetve az ezekre orientáló, társadalmi innovációk és szemléletformálás.

Hulladékmegelőzés és körkörös gazdaság

Szeretnénk, ha programjaink segítségével olyan tudás és képesség alakulna ki a magyar lakosság minél szélesebb körében, a hazai vállalkozások és intézmények vezetőiben és munkavállalóban, amely elsősorban az anyaghasználatok ésszerűsítése és redukciója, az anyagáramok átgondolása, rövidítése, átszervezése és körkörössé tétele révén teljes életciklus alapon minimalizálná a hulladékok keletkezését és maximalizálná az esetleges hulladékok (újra)hasznosítását.

Energiatakarékosság, hatékonyság és zöld energiák

Egyre közelebbinek érezzük annak a célnak az elérését, amikor kijelenthetjük majd: minden 10. magyar ember közvetlenül és minden 3. magyar legalább közvetett módon aktív részese lesz a világ lakosságarányosan legjobban kiterjedt energia-hatékonysági, takarékossági és zöld energetikai programjának.Nemcsak minden óvodás és iskolás számára lesz elérhető és megismerhető már 2020-tól – digitalizált módon is – minden tudás és eredmény, amelyet az utóbbi 10 év aktív szakmai munkája révén összegyűjtöttünk, de magyarok millióinak életét szeretnénk hamarosan megváltoztatni ingatlanjuk és háztartási eszközeik komplex energetikai korszerűsítésének révén is – ezzel megvalósítva a fenntartható és minden eddiginél nagyobb rezsicsökkentést Magyarországon.

SZAKMAI HITVALLÁS

Nem hiszek abban, hogy a fenntartható fejlődés felé való törekvéseket támogatni tudná bármilyen anarchisztikus, vagy megosztó magatartás, vagy szerveződés.

Közgazdászként ugyanis azt gondolom, hogy azért tért le az emberiség a fenntarthatóság útjáról, mert a térben, időben és családi kapcsolatban távoli személyek és történések egyre nagyobb diszkontrátával kerültek számításba vételre, amely hibát amiatt követtük el, hogy nem ismertük fel a komplex rendszerek sajátosságait, azaz, hogy bármilyen távoli behatás is komoly következményekkel járhat ránk, vagy utódainkra nézve.


A megoldás kulcsa tehát éppen az internacionális, intergenerációs és interperszonális kapcsolatok és hálózatok erősítése, és ezzel együtt a társadalmi diszkontráta 1-hez való közelítése lehet csak és nem az egyes generációk és csoportok szembenállását erősítő, szakadék-képző harcok és mozgalmak.

LEGFRISSEBB MÉDIAMEGJELENÉSEK

Príma 2021 megyei jelölt - Dr. Molnár Ferenc

Molnár Ferenc: Isten tervez, mi végrehajtjuk